Folkets Radio

Att lämna en destruktiv relation

March 7, 2022

Hur påminner livet med en destruktiv partner om relationen till en maktelit som inte har folkets bästa för ögonen?
Vad är det som kännetecknar en sådan relation och varför är de ofta svåra att lämna?

Det är frågeställningar som diskuteras i detta avsnitt. 

Programmet handlar också om "trollkarlens andra hand." Vad är det egentligen som sker bakom den hypnotiska medierapporteringen, först om Corona non-stop i två år, och nu om Ukraina? 
Ekonomijournalisten Ernst Wolff kallar det för ”The biggest financial takedown in history”, en medveten ödeläggelse av värdens valutor med syfte att införa ett globalt, digitalt valutasystem. 
Varför rapporteras det knappt något om detta i media? Fungerar tsunamin av ensidiga nyheter som en gigantisk distraktion från det vi faktiskt borde prata om?

Ett reportage av Per Shapiro

Medverkande: 

Jacob Nordangård, teknik- och vetenskapshistoriker, författare
Sofia Nobel, psykolog
Oscar Kjellberg, bankekonom

Podbean App

Play this podcast on Podbean App