Folkets Radio

Med FRA på hustaket

April 28, 2021

Efter den kraftiga utbyggnaden av 4G och 5G de senaste åren finns tusentals människor i Sverige som har basstationer för mobiltelefoni på sitt hustak och 
som klagar över symtom som tinnitus, näsblod, sömnsvårigheter och domningskänslor.

Ansvarig myndighet hävdar att de nivåer av mikrovågsstrålning som de boende utsätts för, enligt forskningen inte utgör några hälsorisker.
Det finns också experter som hävdar motsatsen, men de utmålas ofta som foliehattar i media.

I takt med att allt fler människor upplever likartade symtom växer dock missnöjet, såväl med myndigheternas ointresse för boendes
klagomål som med massmedias ensidiga rapportering i frågan.

Reporter: Per Shapiro

Medverkande: 

Linnéa - boende nära basstationer.

Helena Edlund - boende nära basstationer.

Mona Nilsson, journalist och verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen.

Anders Sydborg, leder gruppen Folkets rättigheter i samhället.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App