Folkets Radio

Sveket mot Assange

September 3, 2021
- hur journalistiken blev maktens medlöpare
 
Det blir alltmer uppenbart att journalistiken inte längre lever upp till sitt motto att
vara ”Den tredje statsmakten”, i alla fall inte om det därmed menas att utgöra en kontrollfunktion
och vara en oberoende granskare av den verkliga maktutövningen i världen.
 
Ett tydligt exempel på detta är fallet Julian Assange, Wikileaks-grundaren som avslöjat krigsbrott och nu hålls inspärrad i ett högriskfängelse
i London. Om han utlämnas till USA riskerar han att dömas till 175 års fängelse för spioneri. En lynchning av det fria ordet
som i huvudsak mötts av isande tystnad från ledande journalister och publicister.
 
Det här programmet bygger på en intervju med Arne Ruth, en av få betydande publicister i Sverige som aktivt tagit ställning
för Assange i ett internationellt upprop. 
 
Arne Ruth har bland annat varit chefredaktör för Dagens Nyheter, samhällschef för Sveriges Radio och kulturchef på Expressen.
Hans berättelse tecknar en bild av det förfall som drabbat den svenska journalistiken under de senaste decennierna, i takt med att ägarkoncentrationen
alltmer suddat ut rågången mellan publicistisk verksamhet och propagandistisk opinionsbildning.
 
Mycket har hänt sedan Arne Ruth 1998 lämnade chefredaktörskapet på Dagens Nyheter, i protest mot ägarnas allt större inblandning i det journalistiska innehållet
i tidningen. Förändringen syns inte bara i makroperspektivet, där ett fåtal jättar numera utövar kontroll över informationsflödet. Den märks också i framväxten av en 
ny typ av journalist, som tycks fästa större vikt vid att bygga sitt eget varumärke, än vid det journalistiska kallet att ställa makten till svars.
 
 
Ett program av Per Shapiro

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App