Folkets Radio
Att utplåna kvinnan

Att utplåna kvinnan

May 6, 2021
Såväl myndigheter som företag och politiska partier förordar i allt högre utsträckning att vi bör undvika att använda ordet ”kvinna” då det kan ses som exkluderande. 
Ordet kvinna kan kringgås genom att exempelvis tala om "livmoderbärare" eller marknadsföra tamponger ”för personer som blöder”.
 
Bakgrunden är att det har skett en enorm förändring i synen på vad kön är för något. Från att ha setts som biologiskt har könet kommit att beskrivas som något abstrakt och frikopplat från kroppen, som det står varje människa fritt att välja.
 
Men vad blir konsekvenserna? 
 
Ska män som säger att de är kvinnor ha tillgång till kvinnliga omklädningsrum? Ska våldtäktsmän få sitta i kvinnofängelser?
 
Hur ska kvinnokampen föras utan ett gemensamt ord för kvinnors erfarenheter?
 
Och varför uppmuntrar samhället unga tjejer att genomgå "könskorrigerande behandling" som leder till sterilitet?
 
Det är några av frågeställningarna i Kajsa Ekis Ekmans nya bok Om könets existens. 

Debattklimatet på området är extremt polariserat och hennes analyser har väckt mycket ont blod bland meningsmotståndarna. De beskyller Kajsa Ekis Ekman - som är socialist och feminist - för att vara reaktionär och transfob. Programmet är en fortsättning på intervjuserien om yttrandefrihet och en allt smalare åsiktskorridor. 

Ett program av Per Shapiro.

 

Med FRA på hustaket

Med FRA på hustaket

April 28, 2021

Efter den kraftiga utbyggnaden av 4G och 5G de senaste åren finns tusentals människor i Sverige som har basstationer för mobiltelefoni på sitt hustak och 
som klagar över symtom som tinnitus, näsblod, sömnsvårigheter och domningskänslor.

Ansvarig myndighet hävdar att de nivåer av mikrovågsstrålning som de boende utsätts för, enligt forskningen inte utgör några hälsorisker.
Det finns också experter som hävdar motsatsen, men de utmålas ofta som foliehattar i media.

I takt med att allt fler människor upplever likartade symtom växer dock missnöjet, såväl med myndigheternas ointresse för boendes
klagomål som med massmedias ensidiga rapportering i frågan.

Reporter: Per Shapiro

Medverkande: 

Linnéa - boende nära basstationer.

Helena Edlund - boende nära basstationer.

Mona Nilsson, journalist och verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen.

Anders Sydborg, leder gruppen Folkets rättigheter i samhället.

Varningen från det förgångna - Kapitel 2-3
Från anti-imperialism till PK-imperialism

Från anti-imperialism till PK-imperialism

April 16, 2021
- om vänsterns förvandling under den nyliberala eran.
 
Knut Lindelöf är webbredaktör för Folket i Bild/Kulturfront och har varit med sedan tidskriften grundades för snart 50 år sedan.
Han säger att han har samma värderingar nu som då, men att åsiktsklimatet har blivit närmast polvänt. 
För vissa åsikter som var självklara inom vänstern på 1970-talet - som att det är viktigt att värna den lokala kulturen -  blir Knut Lindelöf 
kallad för ”brunvänster” och rentav ”SD” av forna vänner inom rörelsen.
 
Programmet är det andra avsnittet i en intervjuserie som undersöker vad som håller på att hända med möjligheten att föra ett sansat och 
hederligt samtal i en allt trängre åsiktskorridor.
 
Reporter: Per Shapiro

 

Varningen från det förgångna - Inledning + Kapitel 1

Varningen från det förgångna - Inledning + Kapitel 1

April 9, 2021

Varningen från det förgångna är (arbetsnamnet på) en ännu ej färdigskriven bok av Per Shapiro. Folkets Radio kommer att läsa in ett kapitel i taget i takt med att kapitlen blir klara. 

Varför är vi i färd med att förstöra planeten som vi ska lämna i arv till våra barn och barnbarn? Varför håller vi i rasande takt på att utveckla artificiell intelligens mot en nivå där den kan förslava, rentav utplåna mänskligheten?    

Beror det uteslutande på mänskliga faktorer såsom girighet och kortsiktigt tänkande? Eller har vi blivit manipulerade på något grundläggande sätt, och i så fall hur? 

Har vi likt sektmedlemmar hjärntvättats med falska föreställningar? Och har vi likt partnern i en destruktiv relation skurits av från de krafter som skulle ha kunnat hjälpa oss att bjuda motstånd, och ta utvecklingen i en annan riktning? 

Och i så fall, vilka är de vanföreställningar vi har hjärntvättats med? 

Och vad är det för kraft vi har skurits av ifrån?
Dessutom, ifall vi blivit hjärntvättade, vilken är då "sekten" som ligger bakom? Och vad är den slutliga agendan med oss och planeten?

Det är de frågeställningar som den här boken undersöker. Sökandet tar oss tillbaka gnostikerna, den förkristna världens intelligentia, och en varning till mänskligheten som de utfärdade för ungefär 1700 år sedan. 

Det budskapet behövde bli lyssnat till. Det blev det inte. Nu är allt som de varnade för i färd med att fullbordas.

Nedkopplat möter Max Jonsson

Nedkopplat möter Max Jonsson

April 7, 2021

Max Jonsson är statstjänsteman vid Naturvårdsverket. I Svenska Dagbladet nyligen publicerade han en debattartikel om att vi måste sluta göra saker och leva enklare för att rädda oss själva och livet på planeten. 

Vi pratar om den situation mänskligheten befinner sig i och hur vi först måste förändra vår världsbild för att sedan kunna förändra världen.

Ett lättsmält samtal med stora frågor, dikter och musik.

 

Ett program av Håkan Julander.

Slutmix: Olov Lindberg

Illustration: Shabnam Faraee

 

Vilse i pandemi-pannkakan?

Vilse i pandemi-pannkakan?

April 7, 2021

Läkaren Sebastian Rushworth hävdar i sin nya bok att det mesta vi tror oss veta om Covid-19 är felaktigt och att flera av åtgärderna som vidtagits inte varit 
grundade på vetenskap. I vissa fall har de gjort mer skada än nytta, hävdar han.

Han riktar även skarp kritik mot hur media har rapporterat om pandemin.

Vi får också möta bokens förläggare, Björn Eklund, som pratar om hur svårt det är att nå ut i mainstream-media även för en best seller, ifall den ifrågasätter ett rådande narrativ.

Programmet är det första avsnittet i en intervjuserie som undersöker vad som håller på att hända med möjligheten att föra ett sansat och 
hederligt samtal i en allt trängre åsiktskorridor.

Reporter: Per Shapiro

Harolds resa

Harolds resa

March 26, 2021

För tre veckor sedan gick Harold Shapiro ur tiden. Det här minnesprogrammet berättar om förföljelser, flykt och migration, och om politisk aktivism i McCarthy-erans USA.
Om en livslång kärlek till matematiken och om en obotlig nyfikenhet och upptäckarglädje som fördes vidare genom lekfullt föräldraskap. Om hur Max Shapiro blev Max Tegmark. 
Och om de sista 30 åren av stoisk kamp mot sjukdom och kroppsligt förfall, med en humor som alltid kom till undsättning.

Reporter: Per Shapiro
Slutmix: Fredrik Nilsson

Kontrollerad opposition

Kontrollerad opposition

March 16, 2021

Hur lyckades fenomenet Qanon lura in miljontals desperata amerikaner i en sekteristisk massrörelse och föra dem mot den livsfarliga återvändsgränd de nu befinner sig i?

Och finns det någon substans i påståendena om att Tusenmannamarschen i Stockholm den 6:e mars var en gillrad fälla? 

Det här avsnittet undersöker maktens metoder för att kapa och vilseleda olika former av motstånd och revolt, och hur folk kontrolleras genom hat och polarisering. 
Ciceron på odyssén genom mörka manipulationer är författaren Jacob Nordangård. För reselektyren står George Orwell.

Reporter: Per Shapiro

Tusenmannamarschen

Tusenmannamarschen

March 7, 2021

Tusenmannamarchen i Stockholm den 6: e mars blev den första riktiga massprotesten i Sverige mot Covid-restriktionerna. Liknande manifestationer har hållits i många städer
runtom i världen det senaste året. Deltagarna manifesterade för den grundlagsskyddade rätten att mötas och röra sig fritt. Många uttryckte också en växande oro över att ett planerat vaccinationspass
kan komma att bli vägen mot ett apartheidsystem i Sverige, där enbart de som kan visa upp pass kan leva som fullvärdiga medborgare.
Flera människor skadades i samband med polisingripanden och polisen använde tårgas eller pepparspray mot några av demonstranterna. Folkets Radio har även gjort ett nedslag under förberedelserna för marschen, där arrangörerna skulle få lära sig att undvika konfrontationer med polis.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App